Padesø Sogn

Du er her: 

Sommerudflugt 2020

Tirsdag den 18. august drog 25 deltagere med bus på den årlige sommerudflugt.

Turen gik i år til Tåsinge og Langeland

Første stop på turen var Bregninge Kirke på Tåsinge. Det er en af landets højest beliggende kirker med en fantastisk udsigt fra tårnet.

Alle deltagere på vej ind i kirken for at høre historien om kirken.

Kirketjeneren fortalte om kirken og det tilhørende gravkapel.

Bregninge Kirkes altertavle er malet af Sven Havsteen-Mikkelsen samt alter og knæfald tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen.

Derfra gik turen videre til Hotel Troense, hvor frokosten blev indtaget med rigtig flot udsigt ud over Svendborgsund.

Frokosten bestod af et stjerneskud til alle.

Efter frokosten gik turen videre til Langeland, nærmere betegnet Skovsgård Gods.

Der var der mulighed for, at se flere forskellige udstillinger. Bl.a. på selve slottet, hvor udstillingen om de 1500 franskmænd, der strandede på Langelads kyst i 1945.

Til sidst sluttedes turen af med kaffe og kage, der kunne nydes i eller udenfor slottets café.

Dernæst gik turen hjem til Padesø Kirke og alle med en dejlig oplevelse rigere.


Julekoncert 2019

Den 10. december blev der afholdt Padesø Kirkes årlige julekoncert.

Det var i år med Odense Postorkester, hvor 25 personer spillede denne aften.

Det var et alsidigt program med både fællessang med nogle af julens kendte melodier samt andre både kendte og ukendte julemelodier i nye fortolkninger.

Et begejstret publikum på 75 personer nød godt af den festlige musik.

Sommerudflugt 2018

Torsdag den 23. august tog 35 deltagere afsted med bus på den årlige sommerudflugt fra Padesø Kirke.

Første stop på turen var Gelsted Kirke som ligger højt på en bakketop.
Alterudsmykningen er en metalkomposition: ROSEN
Østvinduets glasmosaik, udført af kunstneren Mogens Jørgensen, danner baggrund for ROSEN.
Besøget afsluttedes med en kop kaffe i våbenhuset.

Så gik turen videre til Koldinghus, hvor der først skulle nydes en frokost i kælderen på Koldinghus og derefter kunne man selv gå rundt og se udstillingen "Magtens Smykker".

Det var en flot udstilling af kongehusets smykker og ordner, og også sjovt for mange, at kunne genkende smykkerne, når vi har set dem i TV.

Ordner og medaljer.
Diademer.
Smykkerne blev studeret indgående.

Til slut gik hjemturen ad den gamle hovedvej, hvor der blev gjort en afstikker til havnen i Skærbæk. Der var der tid til at drikke den medbragte kaffe inden turen sluttede ved Padesø Kirke.

Der skænkes kaffe som nydes ved lystbådehavnen i Skærbæk.

Forårskoncert 2018

Torsdag den 3. maj blev der afholdt Forårskoncert i Padesø Kirke.

Koncerten var med den folkekære skuespiller Arne Lundemann og hans søn André Lundemann.

Arne og André Lundemann gav en fantastisk koncert til stor fornøjelse for alle i kirken.
Padesø Kirke var godt fyldt med tilhørere til koncerten.
Til stående applaus afsluttede Arne og André Lundemann forårskoncerten i Padesø Kirke.

Sommerudflugt 2017

Turen gik til den nyere Tornbjerg Kirke i Odense.
Der blev fortalt om kirken og den flotte altertavle udført i glas.
Et kig ind i kirkerummet.
Derfra gik turen videre til Munkebo Kro, hvor der var en tiltrængt frokost i vente.
Gravhøjen
Indgangen til gravhøjen, hvor Ladbyskibet er.
Ladbyskibet.

Næste stop var ved Vikingeskibsmuseet i Ladby.

En interessant udstilling om Ladbyskibet, som ligger i en gravhøj, samt den nutidige Ladbydragen som blev søsat i 2016.

Fakta om Ladbydragen.
Ladbydragen ligger i vandet nedenfor gravhøjen.

Sidste stop på turen var Ulriksholm Slot, hvor der blev serveret eftermiddagskaffe og kringle og hvor Niels Grønbech fortalte og viste rundt på slottet.

Der drikkes kaffe.
Niels Grønbech fortæller om Ulriksholm Slot.

Kunstkoncert "Via Dolorosa"

Søndag den 2. april opførtes kunstkoncerten "Via Dolorosa" i Padesø Kirke.
Organist Tore Bjørn Larsen ved klaveret.
Operasanger Jesper Buhl præsenterede malerierne med oplæsning og sang.

Malerierne blev efter præsentationen placeret i kirken, så man efterfølgende havde mulighed for at gå rundt og betragte dem.

Fastelavn 2017

Festligt indtog i kirken med de udklædte børn og sognepræst Mette Lise Bjerregård.

Alle udklædte børn er samlet.

Alle kræfter blev brugt til at slå på tønderne.

Tøndens indhold bliver delt.

Sommerudflugt 2016

Den årlige sommerudflugt for menigheden ved Padesø Kirke, fandt sted torsdag den 18. august.

Første stop på turen var Sct. Jørgens Kirke i Svendborg, hvor der blev givet en grundig indsigt i kirkens historie.
Bl.a. blev der fortalt om de 3 glasmosaik vinduer i koret udført af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Dernæst gik turen videre til Tåsinge, hvor frokosten blev indtaget på Bregninge Mølle.

Sidste ophold på turen, var på Skovsgaard Gods på Langeland. Godset blev overtaget af Danmarks Naturfond i 1979 efter en arv fra gårdens tidligere ejer Ellen Fuglede.

Der var rig mulighed for at gå rundt i hovedbygningen samt de dertil hørende museer på godset.


Friluftsgudstjeneste 2016

Årets friluftsgudstjeneste blev som sædvanlig afholdt i Kongsdal Åben Have, som ejes af Vagn Wazar Jørgensen.

 

 

Friluftsgudstjenesten blev endnu engang et tilløbsstykke med 270 deltagere.

Det var provst i Bogense Provsti Keld Balmer Hansen, der forrettede gudstjenesten.

Folkemusikduoen "Svøbsk" bidrog med musik til både gudstjenesten og til kaffen. Padesø Kirkes kirkesanger Peter Holz Mogensen sang for på salmerne.

En usædvanlig flot dag i højt solskin.


Forårskoncert 2016

Duoen Michala Petri & Lars Hannibal gav onsdag den 13. april en storslået koncert i Padesø Kirke.

De giver i år en række koncerter rundt omkring i landet i anledning af deres 25 års jubilæum.

Det var en flot koncert, hvor publikum var imponeret over musikernes formåen med blokfløjte og lut.

Med en næsten fyldt kirke, vidnede det om en stor interesse for at høre det populære par optræde.


Fastelavn 2016

Søndag d. 7. februar blev der afholdt fastelavnsgudstjeneste i Padesø Kirke.

Der var som sædvanlig mange flot udklædte børn, som gik ind i kirken sammen med sognepræst Birthe Vogn Henriksen.

Efter gudstjenesten fik alle udklædte børn et fastelavnsris.

Derefter var der tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe og sodavand i Andebølle Forsamlingshus.


Høstgudstjeneste og orgelindvielse

Kirken er pyntet til høstgudstjeneste.

Det var en festlig dag for Padesø Kirke, da der søndag d. 20. september var orgelindvielse i forbindelse med høstgudstjenesten.

Der deltog 70 personer i gudstjenesten, som blev forestået af Biskop Tine Lindhardt.

Organist Jens Chr. Hansen
Inskriptionen på orglet betyder "Gud alene æren" dvs. Al ære tilkommer Gud.

Orgelfaglig rådgiver og organist Jens Chr. Hansen spillede til gudstjenesten tillige med organist Inge Dyrst.

Efter gudstjenesten var der frokost i Andebølle Forsamlingshus.

Der var frokostbuffet i Andebølle Forsamlingshus.
Der blev snakket og spist ved bordene.

Sommerudflugt

Torsdag d. 20. august tog menigheden ved Padesø Kirke på den årlige sommerudflugt. Turen gik i år til Hannerup Kirke i Fredericia. Det er en nyere kirke fra 1974. Den er bemærkelsesværdig ved at have helt frit udsyn fra kirkerummet til naturen udenfor.

Derefter blev der kørt til Kryb I Ly kro, hvor frokosten blev serveret.

Derfra kørtes der til Clay Keramikmuseum Danmark i Middelfart

Der blev den flotte keramikudstilling med Brandes & Bindesbøll samt den store samling af porcelæn fra Royal Copenhagen beset.

Som afslutning blev der drukket kaffe i museets cafeteria med den flotteste udsigt ud over Lillebælt.


Friluftsgudstjeneste 2015

For 6. gang afholdte Padesø Kirke friluftsgudstjeneste i Kongsdal Have og Park.

Det var som sædvanligt et stort fremmøde til gudstjenesten - 260 personer. Præst Mette Lise Bjerregård stod for gudstjenesten, kirkesanger Peter Holz Mogensen sang for på salmerne og folkemusikduoen "Svøbsk" stod for den musikalske del.

Der var flere p-vagter til at anvise parkeringspladser til alle bilerne.

Efter gudstjenesten havde menighedsrådet sørget for kaffe/the og kage til alle fremmødte.


Julekoncert 2014

Operachef ved Den Fynske Opera, Jesper Buhl og hans hustru pianist Hanne Bramsen Buhl gav torsdag aften en utrolig vellykket julekoncert i Padesø Kirke.

At dømme efter antallet af fremmødte - 103 personer - var koncerten en stor succes.

Med julesange i forskellige genrer, sang, spillede og underholdte Jesper Buhl og Hanne Bramsen Buhl sig lige ind i hjerterne på tilhørerne. Der blev også sunget et par julesalmer som fællessang.

 

 

Efter koncerten var der tid til hyggeligt samvær i kirken over en kop kaffe/the med klejner og julesmåkager til.

En rigtig hyggelig og stemningsfuld aften.


Sangaften med professor Anne-Marie Mai

Torsdag d. 30. oktober var der "Spil Dansk Dag" i Danmark og dermed også i Padesø Kirke. Så denne aften havde 42 personer fundet vej til Padesø Kirke, hvor professor i nordisk litteratur ved Syddansk Universitet, Anne-Marie Mai, præsenterede sin hitliste over danske sange og salmer.

Alle salmer og sange blev sunget som fællessang og de blev ledsaget af hendes kommentarer til både sangen, forfatteren og teksten. Det var meget interessant at få et andet indblik i Den Danske Sangskat.


Høstgudstjeneste 2014

Søndag d. 14. september blev den årlige høstgudstjeneste afholdt i Padesø Kirke. Der var som sædvanlig flot pyntet med blomster, korn og gamle høstredskaber.

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og lagkager/æblekager i Andebølle Forsamlingshus.

Der blev også afholdt amerikansk lotteri med fine gevinster, hvor indtægten fra salget af lodderne gik til Folkekirkens Nødhjælp.


Sommerudflugt 2014

Torsdag d. 21. august var Padesø Kirkes menighed på den årlige sommerudflugt. Turen gik i år til Hundstrup Kro, hvor middagen blev indtaget.

 

 

Derefter kørtes til Øster Skerninge Kirke, hvor der blev fortalt om altertavlen, som er malet af Torbjørn Olesen samt restaureringen af kirken i 2003, som førte til, at kirken blev kalket blå indvendig, hvilket den tidligere havde været før 1870'erne.

Sidste sted på turen var "De Japanske Haver" i Vøjstrup, hvor kaffe og lagkage blev nydt i de smukke Japanske omgivelser, mens ejeren fortalte om tilblivelsen af haverne.

Derefter var der mulighed for på egen hånd, at gå rundt og se de forskellige afsnit i haven, som alle er lavet i fuldstændig japansk stil.


Fastelavn 2014

Gudstjenesten indledtes med et festligt indtog i kirken.

Søndag d. 2. marts kl. 13.30 blev der afholdt fastelavnsgudstjeneste i Padesø Kirke.

46 personer havde fundet vej til kirken, deraf var ca. halvdelen udklædte børn.

Der var mange forskellige slags udklædninger.
Alle udklædte børn fik et fastelavnsris i kirken.

Derefter var der tøndeslagning i Andebølle Forsamlingshus, hvor der også blev serveret kaffe og fastelavnsboller til alle.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

v/ sognepræst Nana Hauge

1. nov 16:00
17:00
1. nov 16:00 -
17:00

Menighedsrådsmøde

5. nov 19:00
20:00
5. nov 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Nana Hauge

15. nov 11:30
12:30
15. nov 11:30 -
12:30

Gudstjeneste

v/ sognepræst Nana Hauge

29. nov 19:00
20:00
29. nov 19:00 -
20:00

Padesø Kirke er desværre også nødt til at tage Corona meget alvorligt.

Bisættelser/begravelser, vielser og dåb kan stadig gennemføres, dog med begrænset deltagerantal.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm. bænkeareal i kirkens skib.

Således er der i Padesø Kirke plads til max. 28 personer.

Sognepræst Nana Hauge og graver Ingrid Stengaard er selvfølgelig stadig til rådighed telefonisk, hvis man har behov for at tale eller har spørgsmål om kirkelige handlinger mm.