Padesø Sogn

Du er her: 

Om kirken

 

Padesø Kirke ligger smukt på en bakketop ved landevejen imellem Assens og Bogense.

 

Padesø Kirke er tegnet af arkitekt Hans Andreas Wilhelm Haugsted (1832-1912). Kirken blev bygget i perioden januar 1880 til den stod færdig til indvielsen d. 26. juni 1881.

Kirken er en såkaldt korskirke opført i røde mursten med skifertag. Tårnet er forsynet med spir og er lidt over 26 meter høj. På spiret er en forgyldt kugle med kors. Der er indgang fra tårnet, som ligger i kirkens vestlige ende ud mod Assens Landevej.

Prædikestolen er lavet af en snedker fra Odense efter et forbillede af prædikestolen i Gråbrødre Kloster (Hospitalskirken) i Odense.

 

På prædikestolen er der isat plader med bibelske skriftsteder som er omkranset af guldstafferinger. De blev lavet i forbindelse med restaureringen i 2004, hvilket blev foretaget af arkitekt MAA Ebbe Lehn Petersen, Odense.

 

Skriftstederne lyder:

 

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde.  1.Mos.1,1-2

 

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår fra Guds mund.  Matt.4,4

 

Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!  Mark. 1,15

 

Ære være gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!  Luk. 2,14

 

Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.  Joh. 14,6

 

Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.  Rom. 10,17

 

Padesø Kirkes altertavle er med Anton Dorphs motiv "Kristus vandrede på søen", som blev opsat i 1902.

 

Maleren J. Claudi fra Odense forærede kirken et gyldent krucifix som kom til at hænge over alteret. Krucifixet fik en ny placering i 1902, da kirken fik en rigtig altertavle malet af kunstmaleren professor Anton Dorph.

 

Døbefonten i sandsten blev givet af propritær Kruuse fra Lykkesborg.

 

 

 

 

Dåbsfadet og dåbskanden er forarbejdet af sølvsmed Søren Weitemeyer, Århus.

 

 

 

 

 

Ligeledes er de to alterstager samt den syvarmede lysestage lavet af Søren Weitemeyer.

 

 

 

Alterdugen er kniplet af tidligere medlem af menighedsrådet Ellen Hansen.

 

I 1960 fik Padesø Kirke sit kirkeskib forærende af Niels Ormhøj fra Hindevad. Det er blevet restaureret for få år siden af Ove Ormhøj, som er søn af Niels Ormhøj.

Skibet hedder Wilhelmine

Orglet er et Frobenius orgel fra 1953, tegnet af arkitekt Viggo Hardie-Fischer (1906-1983).

Det har tidligere stået i Helsinge Kirke på Nordsjælland men blev opstillet i Padesø Kirke i 2015.

 

 

Orglet har 10 stemmer fordelt på 2 manualer.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

v/ sognepræst Hans Sørensen

15. aug 09:30
10:30
15. aug 09:30 -
10:30

Gudstjeneste

v/ sognepræst Nana Hauge

29. aug 11:30
12:30
29. aug 11:30 -
12:30

Menighedsrådsmøde

I graverhuset ved Padesø Kirke.

31. aug 19:00
21:00
31. aug 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde

I graverhuset ved Padesø Kirke.

14. okt 19:00
21:00
14. okt 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde

I graverhuset ved Padesø Kirke.

23. nov 19:00
21:00
23. nov 19:00 -
21:00

Den politiske aftale om yderligere genåbning betyder, at kravet om mundbindet er væk fra mandag den 14. juni. Fra august bliver arealkravet lempet for de stående arrangementer og forventes at forsvinde helt i løbet af samme måned.

Arealkravet, der lige nu betyder, at der må være 1 person pr 4 kvm., bliver lempet til 2 kvm. den 1. august på alle områder uanset om deltagerne står, går eller sidder ned. Det betyder konkret for kirkerne, at det er samme arealkrav for stående og siddende arrangementer. For de aktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, og hvor der dermed allerede i dag gælder et arealkrav på 2 kvm. pr. person, vil lempelsen pr. 1. august 2021 altså ikke betyde ændringer.

Seruminstituttet forventer at fjerne den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem personer i løbet af august. Når det sker, er forventningen, at arealkravet forsvinder helt. Det vil sige, at man kan være lige så mange mennesker til gudstjenester, bryllupper og begravelser, som før corona pandemien ramte.

Det generelle udendørs forsamlingsforbud er afskaffet fra den 11. juni, som det har været planlagt.

Der er plads til 24 personer i Padesø Kirke og op til 40 personer, hvis man er flere fra samme husstand.