Padesø Sogn

Projektet omkring nyt orgel til kirken forestås af arkitekt m.a.a. Steffen Pedersen fra Havsteen-Mikkelsens Tegnestue.

Orglet intoneres

At intonere et orgel betyder at stemme det, så lyden kommer til at passe til kirken.

Dette foretages af en orgel-intonatør.

Orgel-intonatøren arbejder helt for sig selv. Det kræver ro og der må ingen udefra kommende støj være.

Orgel-intonatøren i fuld gang med at intonere orglet i Padesø Kirke.
Der bruges en fjernbetjent anordning til at trykke på tangenterne.
Det kræver mange tilrettelser undervejs i processen.
En intonatørs arbejdsbord.

Orglet males

Orglet er nu ved at blive malet i de nye farver.
Orglet males i nye farver, som er afstemt efter farver i kirken. Allerførst bliver det grundmalet og dernæst bliver det malet med de nye farver.

Det "nye" orgel ankommer

Mandag d. 15. juni ankom det nye orgel til Padesø Kirke. I løbet af en time blev en fyldt lastbil med orgeldele læsset af og båret ind i kirken.
Her bliver det store orgelhus forsigtigt kørt ind i kirken.
Orgelbyggerne fra firmaet Frobenius er i fuld gang med at samle orglet.
Nu er orglet samlet. Tilbage mangler alle de mekaniske dele samt orgelpiberne at blive sat ind i orglet, det bliver først lavet efter orglet er malet.

Lys, varme og gulvslibning

Der er blevet isat 6 nye loftslamper magen til de eksisterende i kirken.
Elektrikeren i gang med at montere nye radiatorer.
3 nye radiatorer er sat op under vinduerne.
Til sidst er gulvet blevet slebet og behandlet så rummet er klar til at modtage det nye orgel.

Reparation og kalkning af vægge samt lægning af gulv

Så bliver muren, hvor skorstenen har været, repareret.
Alle huller er repareret og der er kalket 1. gang.
Det endelige resultat efter flere ganges kalkning.
Der lægges strøer ud som underlægning for gulvet.
Gulvlægningen er godt i gang.
Bræddegulvet er færdigt og kun åbent hvor orgelblæseren skal være. Orglet bliver placeret hen over åbningen.

Udgravning og opbygning af fundament

Murerne er i fuld gang med at grave ud til fundamentet til orgelblæseren.
I det MEGET hårde og stive lerjord, kan det gå hårdt ud over redskaberne.
De første sten er lagt til fundamentet.
Arbejdet skrider frem.
Så er fundamentet muret op i den rigtige højde og er nu klar til at blive fyldt op med beton i blokkene.
Den færdige "grube", nu mangler den kun at blive pudset.
Murerredskaber til brug for pudsning.
Der bliver jævnligt afholdt byggemøder med arkitekten og de implicerede håndværkere.

Nedrivning af skorsten

Så er skorstenen revet ned og til syne kom enden af bjælken i loftet. For at få alle murbrokkerne nemmest ud af kirken, bliver det gjort ved hjælp af en transportør.......
........og det hele ender på ladet af bilen, klar til at blive kørt væk.
Hvor der lige nu er et hul op til loftet, hvor skorstenen har været, skal loftet selvfølgelig repareres, så det kommer til at ligne det nuværende mest muligt.
Gulvet er brækket op og er nu snart klar til udgravning til hullet, hvor orglets blæser skal være.

Håndværkerne går i gang.

Så er tiden kommet, hvor det forberedende arbejde for håndværkerne er gået i gang. Allerførst bliver der sat en støvvæg op ved sideskibet, hvor alt arbejde skal foregå. Det er for at minimere, at alt støvet fra arbejdet med nedbrydning af skorstenen i sideskibet, ikke vil brede sig til hele kirken.

Skorstenen som står i sideskibet, og som ikke har været brugt i mange år, skal nu nedrives for at give plads til det nye orgel.
Der er også blevet sat støvvæg op mod koret og ved prædikestolen for at undgå støv. Ligeledes er de store lamper og kirkeskibet fjernet.

Nedtagning af orgel

Padesø Kirkes orgel, som har stået i kirken siden 1975, er nu så slidt, at det må skiftes ud. I flere år har menighedsrådet arbejdet på, at få udskiftet orglet. Det er så endt med, at der er købt et brugt orgel fra Helsinge Kirke på Sjælland. Men inden det kan sættes op, skal det gamle orgel skilles ad og fjernes fra kirken. Det vil blive sendt til Slovenien, hvor det bliver sat op i en kirke dernede.

Torsdag d. 5. marts kom der 4 orgelbyggere fra Slovenien samt orgelfaglig rådgiver Jens Chr. Hansen og nedtog orglet i Padesø Kirke.
Folkene kom hurtigt i gang med at skille orglet ad.
Arbejdet skrider hurtigt fremad.
Alle delene bliver omhyggeligt bundtet, så det er overskueligt at samle igen.
Alle orgelpiber er nu ved at være fjernet, der kan allerede nu fornemmes det nye lysindfald i kirken.
Der er mange smådele der skal skilles ad og nummereres inden det bliver puttet i kasser.
Nu er orgelhuset ved at blive skilt ad.
De mange orgeldele bliver båret ned i kirken efterhånden som de bliver skilt ad.
Et udsnit af orgeldelene, som ligger rundt omkring i kirken, klar til at blive pakket i en lastbil og kørt til Slovenien.
Et tomt gulv, hvor kun aftegningerne viser, hvor der før stod et orgel.
Den store lastbil som hentede orglet til Slovenien.
Den nåede også at sidde fast, så den måtte trækkes fri med hjælp fra en traktor.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

11. apr 10:00
11:00
11. apr 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Nana Hauge

2. maj 11:30
12:30
2. maj 11:30 -
12:30

Gudstjeneste

v/ sognepræst Nana Hauge

13. maj 10:00
11:00
13. maj 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

v/ sognepræst Nana Hauge 

23. maj 11:30
12:30
23. maj 11:30 -
12:30

Padesø Kirke er desværre også nødt til at tage Corona meget alvorligt.

Bisættelser/begravelser, vielser og dåb kan stadig gennemføres, dog med begrænset deltagerantal.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 5 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 7,5 kvm. areal i kirken.

Således er der i Padesø Kirke plads til max. 18 personer.

Sognepræst Nana Hauge og graver Ingrid Stengaard er selvfølgelig stadig til rådighed telefonisk, hvis man har behov for at tale eller har spørgsmål om kirkelige handlinger mm.